Reklamointi

Jos ostamassasi tuotteessa on jotain vikaa, tai se ei vastaa sen kuvausta, voit tehdä valituksen eli reklamoinnin.

Jos sinä ostajana laiminlyöt reklamaation tekemisen tai teet sen liian myöhään, menetät oikeuden vedota virheeseen, siksi tuote pitää tarkistaa heti sen saatuasi.

Tee valitus yritykselle

Ota yhteyttä yritykseen/yrittäjään, jolta olet tavaran ostanut. Tee valitus mahdollisimman pian virheen havaitsemisesta ja kirjoita se mahdollisimman yksiselitteisesti ja lisää tarvittaessa kuvia liitteeksi.

Vaatimus kannattaa esittää mahdollisten riitatilanteiden selvittämisen helpottamiseksi kirjallisesti. Sähköpostikin riittää jos myyjä vastaa reklamaatioon.

Missä ajassa reklamaatio pitää tehdä?

Reklamaatiosta ja reklamaatioajasta on säädöksiä useissa laeissa, sopimusehdoissa ja siitä voidaan myös sopia kaupan osapuolten kesken erikseenkin. Reklamaatiosta säätävät esimerkiksi kansallinen – ja kansainvälinen kauppalaki, maakaari, asuntokauppalaki, oikeustoimilaki ja tiekuljetussopimuslaki. Useimmiten laeissa käytetään reklamaatioajasta ilmausta ”kohtuullisessa ajassa”, ”ilman aiheetonta viivästystä” tai ”viipymättä”. Kansainvälisessä kauppalaissa ja kuljetusoikeudessa voi olla ehdottomia takarajoja tai minimiaikoja reklamaatioille. Kansainvälisessä kauppalaissa on kansallisesta laista poiketen ehdoton kahden vuoden aikaraja reklamoinnille.

Jos valituksesi yritykselle ei tuota toivomaasi tulosta, ota yhteyttä kuluttajaneuvontaan

Jos valituksesi yritykselle ei tuota toivomaasi tulosta, ota yhteyttä kuluttajaneuvontaan. Sieltä saat maksutta opastusta ja sovitteluapua riitatilanteessa.

Kuluttajaneuvonta

Reklamointi toimii myös b-to-b maailmassa

Ellei tilausvahvistuksen mukaista palvelua ole tilattu tai se ei vastaa puhelimessa sovittua on siitä reklamoitava kohtuullisessa ajassa siitä, kun yrittäjä on vastaanottanut virheellisen laskun tai tilausvahvistuksen. Kohtuullisena aikana pidetään tapauskohtaisesti ainakin noin viikkoa. Reklamaation avulla yrittäjä voi jälkeenpäin todistaa, että hän on reagoinut tilausvahvistuksessa tai laskussa olevaan epäkohtaan.