WordPressin siirtäminen: URLien muuttaminen SQL kyselyllä

WordPressiä siirtäessä yksi suurimmista ongelmista on saada kaikki tietokannassa olevat maininnat vanhoista url-osoitteista uusiin. Yleensä merkintöjen muuttaminen wp_options -taulusta riittää alkuun, mutta esimerkiksi kuvien ja muun median linkityksessä voi tulla myöhemmin ongelmia.

Tällä SQL kyselyllä muutat kätevästi kaikki merkinnät vanhoista url-osoitteista uusiin. Voit ajaa sen esimerkiksi PhpMyAdminin kautta. Muista luonnollisesti vaihtaa vanhan ja uuden urlin kohdalle oikeat osoitteet.

UPDATE wp_options SET option_value = replace(option_value, 'http://www.vanha-url.fi', 'http://www.uusi-url.fi') WHERE option_name = 'home' OR option_name = 'siteurl'; 
UPDATE wp_posts SET guid = replace(guid, 'http://www.vanha-url.fi', 'http://www.uusi-url.fi'); 
UPDATE wp_posts SET post_content = replace(post_content, 'http://www.vanha-url.fi', 'http://www.uusi-url.fi');